1.
D6cH_DrUIAICnUo

https://twitter.com/Terrajin05/status/11278790286967029772.
ウォースパイト
D6cDUANV4AEP-0h

https://twitter.com/karasuma_kuraha/status/11278760824665743373.
天使なんかじゃない。
D6YX2FFU0AAWP3J

https://twitter.com/shocoX3S/status/11276149804197969924.
私もバイオリン弾く綾波ちゃんが描きたかったのでやってしまった
D6MiBavUEAEiTbM

https://twitter.com/8ne_e/status/1126782111652823040
お嬢様ですわ!